free bootstrap templates

Projekty

1

Improving the sustainability of the European Magnetic Field Laboratory (ISABEL)

Kierownik projektu na Wydziale Fizyki UW: prof. dr hab. Adam Babiński
Horizon 2020: 871106
Okres realizacji: 2020-2024
Szczegóły dotyczące infrastruktury dostępnej w ramach systemu podwójnego dostępu kliknij tutaj (EN)

2

Zjawiska magnetyczne na równinach: Badania atomowo-cienkich warstw magnetycznych

Kierownik projektu: dr hab. Maciej Molas
Opus: 2020/37/B/ST3/02311
Okres realizacji: 11.01.2021 - 10.01.2025

3

Kompleksy ekscytonowe w dwuwymiarowych strukturach van der Waalsa

Kierownik projektu: dr hab. Maciej Molas
Opus: 2018/31/B/ST3/02111
Okres realizacji: 21.06.2019 - 20.06.2023

4

Rezonansowe rozpraszanie Ramana w chalkogenkach metali przejściowych

Kierownik projektu: prof. dr hab. Adam Babiński
Opus: 2017/27/B/ST3/00205
Okres realizacji: 16.07.2018 - 15.07.2023

5

Oddziaływanie ekscyton-fonon w cienkich warstwach monochalkogenków metali przejściowych

Kierownik projektu: dr Maciej Molas
Sonatina: 2017/24/C/ST3/00119
Okres realizacji: zakończony

6

Wpływ otoczenia na rozpraszanie Ramana cienkich warstw dichalkogenków metali przejściowych

Kierownik projektu: Magdalena Grzeszczyk
Preludium: 2017/27/N/ST3/01612
Okres realizacji: zakończony