free site templates

Laboratorium

Badania optyczne w naszym laboratorium koncentrują się na półprzewodnikowych materiałach warstwowych, które obejmują:
■ dichalkogenki metali przejściowych (MoS2, MoSe2, MoTe2, WS2, WSe2, ReSe2),
■ monochalkogenki metali (GaS, GaSe, GeS, InSe),
■ trihalogenki chromu (CrBr3, CrCl3, CrI3),
z wykorzystaniem róznorodnych technik mikrospektroskopii optycznej (średnica plamki światła pobudzającego rzędu pojedynczych mikronów), takich jak:
■ rozpraszanie ramanowskie (RS),
■ fotoluminescencja (PL),
■ pobudzanie fotoluminescencji (PLE),
■ kontrast odbicia (RC),
wykonywanych:
■ w zakresie temperatur (4.2 K - 350 K),
■ w polach magnetycznych do 17 T.

Zasadniczym elementem układu jest spektrometr Princeton Instruments SpectraPro HRS 750 mm wyposażony w zestaw trzech siatek dyfrakcyjnych (300, 600 oraz 1800) z kamerą CCD PyLoN eXcelon (zakres spektralny 400 nm - 1100 nm) chłodzoną ciekłym azotem. Posiada on dwa wejścia wykorzystywane na detekcję sygnału z:
■ kriostatu przepływowego Cryovac Konti Micro umożliwiającego pomiary w zakresie temperatur (4.2 K - 350 K), umieszczanego na zmotoryzowanym stoliku umożliwiającym mapowanie przestrzene.
■ magnesu nadprzewodzącego Cryogenic umożliwiającego pomiary w polu magnetycznym do 17 T oraz w zakresie temperatur (5 K - 300 K). Próbka umieszczana w specjalnie zaprojektowanej czcince na zestawie elementów piezo umożliwiających mapowanie przestrzene.

Zestaw laserów o długościach fal: 405 nm, 488 nm, 515 nm, 561 nm, 633 nm, 660 nm i 785 nm, oraz lampa halogenowa są wykorzystywane do pobudzania. Ponadto do pomiarów widm PL z innymi długościami fal lub w przypadku pomiarów widm PLE mogą być wykorzystane lasery strojone o zakresach: 575 - 625 nm, 620 - 670 nm, 700 - 860 nm.

Zautomatyzowany układ opiera się na spektrometrze HORIBA LabRAM HR z kamerami CCD (zakres spektralny 200 nm - 1000 nm) oraz InGaAs (zakres spektralny 800 nm - 1600 nm), który jest sprzężony ze zmotoryzowanym stolikiem umożliwiającym mapowanie przestrzenne.

Zestaw laserów o długościach fal 325 nm, 473 nm, 532 nm, 633 nm jest wykorzystywany do pomiarów rozpraszania ramanowskiego oraz fotoluminescencji w temperaturze pokojowej oraz szerokim zakresie spektralnym od bliskiego ultrafioletu do bliskiej podczerwieni.

how to create a web page for free