free site templates

Events

Przyjdź i dowiedz się jak używając taśmy klejącej można minerał wydobyty ze skały przekształcić w nanomateriał. Podczas warsztatów opowiemy o unikatowych własnościach cienkich warstw półprzewodnikowych - dichalkogenków metali przejściowych, które podobnie jak grafen z roku na rok zyskują coraz większe zainteresowanie naukowców. Każdy z uczestników warsztatów będzie miał okazję stworzenia swojej własnej nanostruktury o grubości kilku lub kilkunastu warstw atomowych.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

1. „Magnetyzm wokół nas”
O cudownych właściwościach pewnych kamieni wiedzieli już starożytni. Sama nazwa „magnes”, brzmiąca podobnie we wszystkich językach pochodzi od nazwy miasta Magnezja w Azji Mniejszej (Turcja). Już w średniowieczu (ok. XIII w. w Europie i w III w. w Chinach) zauważono, że igła magnetyczna ustawia się w dobrze określonym kierunku, na osi północ-południe. Z tego powodu zaczęto używać igły magnetycznej jako kompasu do orientacji na morzu.

Na wykładzie omówimy podstawowe własności pola magnetycznego. Pokażemy, że pole magnetyczne nierozerwalnie związane jest z przepływem prądu, a więc z uporządkowanym ruchem ładunku elektrycznego. Pokażemy jak pole magnetyczne oddziałuje na prąd i jak prąd elektryczny oddziałuje na magnes. Pokażemy jak zachowują się w polu magnetycznym różne ciała i jak to można wyjaśnić. Opowiemy o zjawiskach magnetycznych zachodzących w otaczającym nas świecie i o tym w jaki sposób nauczyliśmy się wykorzystywać te zjawiska do budowy urządzeń codziennego użytku.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ